Käsidesi 1000ml

Kasidesi-1000ml

Väri: valkoinen
Koko: 1000ml

Max 2kpl /tilaaja

Hinta 29,95 €/kpl.

kpl


Käsidesi 1000ml
  • geelimäinen nestemäinen
  • pikasuljin käyttökorkki
  • lisätilauksena toimitetaan suihketrikkeri

  • SISÄLTÄÄ
     
  • etanolia 70%
  • isopropanolia 1-5%
  • glyserolia

Huomiosana Vaara  Vaaralausekkeet H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Turvalausekkeet P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista . P233 Säilytä tiiviisti suljettuna. 

Hengitys Tämä tuote ei sisällä hengitettyinä vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Jos myrkytysoireita kuitenkin ilmenee, tuotteelle altistunut on suositeltua viedä pois altistusalueelta raittiiseen ilmaan ja pitää levossa. Lääkärin hoitoon tulee hakeutua, mikäli oireet jatkuvat. 

Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Tuote on herkästi syttyvää joten sitä ei saa käsitellä avotulen läheisyydessä. Kaato astiasta toiseen hyvin ilmastoidussa tilassa (mieluiten kohdepoisto). Syttymislähteitä (matkapuhelimet, kipinät, jne.) on valvottava ja puhdistustoimenpiteiden yhteydessä on huolehdittava tuuletuksesta. Vaarallisten ilmaseosten olemassaoloa säilytysastioissa vältettävä, mahdollisuuksien mukaan käytettävä inertointijärjestelmiä. Kaato astiasta toiseen tehtävä hitaasti sähköstaattisten varausten välttämiseksi. Jos on olemassa sähköstaattisten varausten olemassaolonmahdollisuus: varmista täydellinen potentiaalintasaus, käytä aina maadoitusjohtimia, älä käytä akryylikuituja sisältäviä työvaatteita, käytä mieluiten puuvillavaatteita ja johtavia jalkineita. Roiskeita ja sumua vältettävä
 

« Takaisin