Rugdoctor turvaohjeet

Noudattamalla seuraavia ohjeita vähennät tulipalo-, sähköisku- ja tapaturmavaaraa:

·         Pesuria ei pidä jättää ilman valvontaa sen ollessa kytkettynä verkkovirtaan.

·         Käytettävä vain sisätiloissa.

·         Älä anna kenenkään leikkiä laitteella. Käytettäessä lasten läheisyydessä on oltava hyvin varovaisia.

·         Käytettävä vain tässä oppaassa selostetulla tavalla. Käytä vain valmistajan suosittamia lisälaitteita.

·         Ei saa käyttää, jos kaapeli tai pistoke on vahingoittunut. Jos laite ei toimi kunnollisesti, jos se on pudotettu, vahingoittunut, jätetty ulos tai pudonnut veteen, se on palautettava liikkeeseen.

·         Ei saa vetää eikä kantaa liitäntäjohdosta, käyttää johtoa kantokahvana, jättää johtoa oven väliin eikä vetää johtoa terävien reunojen tai kulmien ympäri. Pesuria ei saa vetää/työntää johdon yli. Johto on pidettävä riittävän etäällä kuumista pinnoista.

·         Pistoketta ei saa irrottaa vetämällä johdosta. Irrota tarttumalla pistokkeeseen, ei johtoon.

·         Pistoketta ja pesuria ei saa käsitellä märin käsin.

·         Pesurin aukkoihin ei saa panna mitään esineitä. Sitä ei saa käyttää aukkojen ollessa tukossa; pidä ne vapaina pölystä, nukasta, karvoista ja kaikesta, mikä voi heikentää ilman virtausta. Pidä hiukset, väljät asusteet, sormet ja kaikki kehon osat etäällä pesurin aukoista ja liikkuvista osista.

·         Pesurilla ei saa poimia mitään palavaa tai savuavaa, kuten natsoja, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa.

·         Ei saa käyttää ilman terässuodatinta

·         Käännä kaikki kytkimet pois päältä ennen kuin irrotat pesurin verkkovirrasta.

·         Portaita pestäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta.

·         Pesurilla ei saa poimia herkästi syttyviä tai tulenarkoja nesteitä, kuten bensiiniä, valkospriitä tai tärpättiä, eikä sitä saa käyttää paikoissa, missä näitä voi esiintyä.

·         Käytettävä vain puhdistusaineiden tai kaatuneiden aineiden kostuttamilla pinnoilla. Pesuria ei saa jättää seisovaan veteen eikä sillä saa yrittää puhdistaa veden valtaan jääneitä paikkoja.

·         Pesurilla ei saa puhdistaa sellaisia lattian kohtia, missä on sähköliitäntäpisteitä.

·         Jatkokaapelin käyttöä ei suositella.

VUOKRAAJA HYVÄKSYY NÄMÄ EHDOT VUOKRAEHTOJEN KANSSA MAKSAESSAAN KONETTA/KONEITA. NÄMÄ OHJEET SISÄLTYVÄT VUOKRAUSEHTOIHIN